ביטול הזמנה - דרכים ותנאי ביטול

לפי חוק הגנת הצרכן, להלן הפרטים בעניין הזכות לבטל את העסקה במכר מרחוק:
ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובתנאי שנשארו למעלה מ-7 ימי עבודה לפני מועד מתן השירות (מימוש ההזמנה). לקוח שהוא אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) ו/או אזרח ותיק (גיל 65 ומעלה) ו/או עולה חדש (מי שטרם חלפו 5 שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה), רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הלקוח לבין נציג החברה (בע"פ ו/או התקשורת אלקטרונית) ושהצרכן הציג לנציג החברה, באמצעות פקס או תקשורת אלקטרונית, תעודה המוכיחה שהוא בעל מוגבלות/אזרח ותיק/עולה חדש.
ביטל הלקוח עסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו, או עקב אי הספקת השירות במועד שנקבע או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי החברה, יהיה הלקוח זכאי להחזר מלוא כספו, ללא דמי ביטול.
חשוב לנו לציין כי סעיף בחוק (14ג2) קובע שכאשר עוסק מציע לצרכן להתקשר בעסקת מכר מרחוק למתן שרותי התיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שרות מחוץ לישראל, רשאי להציע לצרכן לבחור בין כללי הביטול של בית העסק (קל) לבין מדיניות הביטול של נותן השרות מחוץ לישראל.
בכדי לשנות או לבטל הזמנה יש למלא את הטופס בתחתית העמוד
אורח שביצע הזמנה למלון ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, יחויב בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.
מצ"ב כלינק חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012 – לחץ כאן
מצ"ב כלינק חוק הגנת הצרכן – לחץ כא

דרכי התקשרות לטובת ביטול הזמנה

יתן לבטל עסקת מכר מרחוק אשר נרכשת בחברת קל נופש, בהודעת ביטול שתימסר ע"י הלקוח , בה חובה על הלקוח לציין את- שמו המלא, שם הנוסע המוביל בהזמנה, מספר הזמנתו, תאריך ביצוע ההזמנה, מספר תעודת זהות, וטלפון ליצירת קשר. את הודעת הביטול ניתן למסור לנו בדרכים הבאות :
בעל פה על ידי הגעה לאחד ממשרדי קל נופש ,
טלפונית במוקד ההזמנות במספר- 03-5685555
בדואר רשום שישלח למשרדי החברה,
בדוא"ל שישלח לכתובת- internat@kal.co.il,
בפקס' שישלח למס- ' 03-5623777

ובאמצעות מילוי טופס הביטול בתחתית העמוד

לקוח יקר, יש לקחת בחשבון כי, הודעת בדבר ביטול ההזמנה הינה רק הודעה, והיא אינה מבטלת את הזמנתך באופן אוטומטי. ביטול ההזמנה מתבצע אך ורק ע"י מוקד ההזמנות, ובכפוף לשעות הפעילות שלו, ימים א-ה, בין השעות 08:30-17:30, ובימי שישי וערבי חג בין השעות 08:30-12:30.

בקשה לביטול הזמנה